Hotline: 0381/548060
Residenz-Strandhotel
Seestrasse 6
18119 Warnemünde

Medicinsk vård

Vi har inspirerats av ofta förekommande frågor från våra gäster från Tyskland och Skandinavien och kommer därför att inom kort skapa en informationssida, där besökarna på vår hemsida och våra gäster kan informera sig om utomordentliga möjligheter till läkarvård och tillämpningsformer på medicinska kliniker i Hansastaden Rostock med omgivning.

Du får en överblick över teman och kontaktpersoner, som du sedan själv kan ta direkt kontakt med.

Familjen Wozniak uppträder här som kontaktpersoner mellan dig, kära gäst, och specialläkarna, med målet att erbjuda dig ytterligare en informationsmöjlighet om en patientomvårdnad, som grundar sig på en helhetssyn. Vi har i åratal varit värdfolk för familjemedlemmar och vänner till människor, som inom vår region har fått medicinsk hjälp. Ännu ett skäl för oss att erbjuda även dig denna service.